NOWOŒĆ

Nowa linia!
INWERTORY "RS"
Nowe funkcje, nowy wyglad, wyższa sprawnoœć i wydajnoœć


spawarka FENIX FÉNIX 250 PFC AC/DC
jest kompaktowym przenoœnym odpornym na duże spadki napięcia urzšdzeniem spawalniczym, które zostało zaprojektowane do spawania materiałów wykonanych z aluminium, stali chromoniklowej, stali czarnej ...

3D interaktiwny spis częœci zamiennych
bonusowy program
Produkcja metalowa


Całš metalowš produkcję firma realizuje własnymi siłami i wyposażeniem, we własnych halach z celem osišgnięcia maksymalnych oszczędnoœci i dostatecznej elastycznoœci produkcji.